Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Her kan du læse mere om varighed for sygedagpenge

Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

Det gælder fx ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

Hvis du mener, at du bør fritages, skal du angive det på oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk