Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år, så kan du søge uddannelseshjælp.

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype   2020
Under 25 år, hjemmeboende   2.728
Under 25 år, udeboende   6.331
25-29 år, hjemmeboende   2.728
25-29 år, udeboende   6.331
Forsørger med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud   8.862
Enlig forsørger   12.663
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
  11.554
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
  15.355
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
  11.554
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype   2020
Under 25 år, hjemmeboende
3.593 (inkl. tillæg)
Under 25 år, udeboende   7.447 (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende
11.554 (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende 11.554 (inkl. tillæg)
Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud
15.356 (inkl. tillæg)
Enlig forsørger
15.356 (inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge

11.554 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere

15.355 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende

11.554 (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk