Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år, så kan du søge uddannelseshjælp.

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype  2019
Under 25 år, hjemmeboende  2.697 kr.
Under 25 år, udeboende  6.259 kr.
25-29 år, hjemmeboende  2.697 kr.
25-29 år, udeboende  6.259 kr.
Forsørger med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud  8.761 kr.
Enlig forsørger  12.519 kr.
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
 11.423 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
 15.180 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
 11.423 kr.
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype  2019
Under 25 år, hjemmeboende  3.553 kr. (inkl. tillæg) 
Under 25 år, udeboende  7.353 kr. (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende  11.423 kr. (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende  11.423 kr. (inkl. tillæg)
Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud  15.180 kr. (inkl. tillæg)
Enlig forsørger  15.180 kr. inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
 11.423 kr. (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
 15.180 kr. (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
 11.423 kr. (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk