Særlig støtte til høje boligudgifter

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp. Du kan søge om hjælpen i forbindelse med blandt andet ved ledighed og sygdom.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk