Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du ansættes i fleksjob.

Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse?

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 16.984 kr. (2020) pr. måned. Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter Min Plan
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

  • Hvis du er forsørger, modtager du 15.355 kr. (2020) pr. måned.
  • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.554 kr. (2020) pr. måned.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

Indhold hentet fra borger.dk