Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte.

Hvor meget kan jeg få i alt?

Her er fire oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person   15.355
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   15.355
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   11.554
 Enlige med et barn   16.009
 Enlige med to eller flere børn   16.387
 Enlige uden børn   13.975
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person 13.110
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.980
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.958
 Enlige med et barn   15.693
 Enlige med to eller flere børn   16.071
 Enlige uden børn   10.698
For modtagere af uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person   12.503
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.334
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.541
 Enlige med et barn   14.931
 Enlige med to eller flere børn   15.308
 Enlige uden børn   10.276
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020
Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn    9.308
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   9.378
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   6.255
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn   7.499
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   7.569
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   5.539
Indhold hentet fra borger.dk