Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte.

Hvor meget kan jeg få i alt?

Her er en oversigt, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden:

Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned før skat (2019) fordelt på størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Ydelsesmodtager Gifte og samlevende med et barn – pr. person Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person Gifte og samlevende uden børn – pr. person Enlige med et barn Enlige med to eller flere børn Enlige uden børn
Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år

15.180

15.180

11.423

15.827

16.201

13.816

Kontanthjælpsmodtagere under 30 år

12.961

12.832

9.845

15.515

15.888

10.576

Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp

12.361

12.194

9.433

14.761

15.134

10.159

Kontanthjælpslofter for gifte integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder 225-timerskravet. Beløb pr. måned i kr. før skat (2019)
Ydelsesmodtager Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn
Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225–timers-kravet

9.202

9.271

6.184

7.414

7.483

5.476

Indhold hentet fra borger.dk