Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan det være du kan få integrationsydelse.

Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.437 kr. pr. måned før skat (2021).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.703 kr. pr. måned før skat (2021).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.219 kr. pr. måned før skat (2021).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.679 kr. pr. måned før skat (2021). 

Danskbonus

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på seks måneder, udgør den 1.618 kr. pr. måned før skat (2021).

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og opnår ret til danskbonus, udgør den en engangsudbetaling på 6.494 kr. (2021), som du ikke skal betale skat af. Satsen fremgår af § 22, stk. 1, i integrationsloven.

Indhold hentet fra borger.dk