Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan det være du kan få integrationsydelse.

Hvor meget kan jeg få i integrationsydelse?

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.143 kr. pr. måned før skat (2019).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.498 kr. pr. måned før skat (2019).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.072 kr. pr. måned før skat (2019).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.616 kr. pr. måned før skat (2019). 

Danskbonus

Hvis du modtager integrationsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på seks måneder, udgør den 1.580 kr. pr. måned før skat (2019).

Hvis du ikke modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og opnår ret til danskbonus, udgør den en engangsudbetaling på 6.242 kr. (2019), som du ikke skal betale skat af. Satsen fremgår af § 22, stk. 1, i integrationsloven og reguleres hver år pr. 1. januar.

Indhold hentet fra borger.dk