Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan det være du kan få integrationsydelse.

Særligt om danskbonus

Du kan få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du ikke modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager integrationsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb.

Du kan læse nærmere om danskbonus i to orienteringsbreve.


Indhold hentet fra borger.dk