225-timers reglen for ugifte

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Overgangsordning fra 1. oktober 2016 til og med 31. marts 2017

225-timersreglen får fuld virkning fra 1. april 2017. I perioden fra den 1. oktober 2016 til og med den 31. marts 2017 er der en overgangsordning.

I overgangsperioden nedsættes hjælpen, hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for tre år, og du ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste seks kalendermåneder.

Indhold hentet fra borger.dk