225-timers reglen for ugifte

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Hvor meget bliver min hjælp nedsat?

Hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer, har det betydning for den hjælp, du modtager. Betydningen afhænger af, hvor stor hjælpen er, nemlig om du modtager det, der svarer til voksensatsen. Voksensatsen er størrelsen af det beløb, der udbetales i kontanthjælp til en voksen, som er fyldt 30 år. Voksensatsen afhænger af, om man har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Voksensatsen for forsørgere er på 15.180 kr. pr. måned (2019). Voksensatsen for ikke-forsørgere er på 11.423 kr. pr. måned (2019).

Hjælpen nedsættes med 1.042 kr. om måneden (2019)

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af voksensatsen for forsørgere eller ikke-forsørgere – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – får du nedsat din hjælp med 1.042 kr. om måneden (2019).

Hjælpen nedsættes med 520 kr. om måneden (2019)

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af en sats, der er lavere end 15.180 kr. pr. måned (2019) for forsørgere eller 11.423 kr. pr. måned (2019) for ikke-forsørgere, får du nedsat hjælpen med 520 kr. om måneden (2019).

Hvis du modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, får du ikke nedsat hjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk