225-timers reglen for ugifte

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Hvor meget bliver min hjælp nedsat?

Hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer, har det betydning for den hjælp, du modtager. Betydningen afhænger af, hvor stor hjælpen er, nemlig om du modtager det, der svarer til voksensatsen. Voksensatsen er størrelsen af det beløb, der udbetales i kontanthjælp til en voksen, som er fyldt 30 år. Voksensatsen afhænger af, om man har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Voksensatsen for forsørgere er på 15.355 kr. (2020) pr. måned. Voksensatsen for ikke-forsørgere er på 11.554 kr. (2020) pr. måned.

Hjælpen nedsættes med 1.054 kr. om måneden (2020)

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af voksensatsen for forsørgere eller ikke-forsørgere – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – får du nedsat din hjælp med 1.054 kr. (2020) om måneden.

Hjælpen nedsættes med 526 kr. om måneden (2020)

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af en sats, der er lavere end 15.355 kr. (2020) pr. måned for forsørgere eller 11.554 kr. (2020) pr. måned for ikke-forsørgere, får du nedsat hjælpen med 526 kr. (2020) om måneden.

Hvis du modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, får du ikke nedsat hjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk