Hvis du er ugift og senere bliver gift

I forhold til 225-timersreglen bliver du betragtet som ugift, indtil I som ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for de seneste tre år.

Indhold hentet fra borger.dk