225-timers reglen for ægtepar

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Hvis en af jer eller I begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Der gælder særlige regler, hvis en af jer eller I begge har forsørgelsespligt over for børn, og en af betingelserne er opfyldt:

  • En af jer modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og den anden modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  • I modtager begge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

I så fald omfattes I først af 225-timersreglen, når I har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter I har haft bopæl i mindst to år i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Der gælder også særlige regler, hvis en af jer modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og den anden af jer modtager ressourceforløbsydelse eller en ydelse, hvor man ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fx folkepension, førtidspension, SU eller efterløn. I så fald er I slet ikke omfattet af 225-timersreglen.

Indhold hentet fra borger.dk