225-timers reglen for ægtepar

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Hvis en af jer eller I begge modtager integrationsydelse

Der gælder særlige regler, hvis en af jer eller I begge har forsørgelsespligt over for børn, og en af betingelserne er opfyldt:

  • En af jer modtager integrationsydelse, og den anden modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  • I modtager begge integrationsydelse.

I så fald omfattes I først af 225-timersreglen, når I har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter I har haft bopæl i mindst to år i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Der gælder også særlige regler, hvis en af jer modtager integrationsydelse, og den anden af jer modtager ressourceforløbsydelse eller en ydelse, hvor man ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fx folkepension, førtidspension, SU eller efterløn. I så fald er I slet ikke omfattet af 225-timersreglen.

Indhold hentet fra borger.dk