Nyt om arbejdsliv

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om dit arbejdsliv.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Hæder til innovatører

13. juni 2019 - Det arbejdende værksted Fokus På Talent vandt førsteprisen, da Herning Kommune uddelte Direktionens Innovationspris.

Vinder Innovationskonkurrencen 2019 - Fokus på Talent

Fem kommunale teams kæmpede i finalen om at vinde Herning Kommunes interne innovationspris. 

Før afgørelsen faldt på plads, havde en fagjury afgivet sin stemme, ligesom medarbejderne havde peget på deres favoritter via en afstemning. Jury og afstemning talte hver 50 procent.

Opløbet blev tæt, men tirsdag blev spændingen så udløst i byrådssalen.
Førstepræmien i den åbne konkurrence, og dermed en check på 25.000 kroner, gik til projektet "Fokus På Talent", der er Ungdomscenter Knudmosens arbejdende værksted i gågaden i Herning.

Et 'rigtigt' arbejde

"Fokus På Talent" er et udstillingsvindue, hvor eleverne kan vise deres kompetencer og få større netværk og jobmuligheder. Værkstedet er det første af sin slags i Danmark.

- I har på fornemste vis, og ikke uden udfordringer på vejen, set potentialet i at lade de unge mennesker arbejde "med noget rigtigt og ikke bare som om", som en af jeres unge har udtrykt det, sagde Eva Kanstrup, direktør i Herning Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning, i talen til vinderne og fortsatte:

- At private virksomheder tilmed er begyndt at henvende sig til jer med enten overskudsmaterialer eller for at spørge efter mulig arbejdskraft, er da helt fantastisk.

Ungdomscenter Knudmosen er Herning Kommunes særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge, der har specielle behov og ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem.

- I er pionerer for en helt ny måde at tænke kommunens rolle i samfundet. Tak for det, lød det fra Eva Kanstrup, da hun overrakte check og blomster til vinderne.

Mindre madspild

Årets 2. plads og en check på 10.000 kroner gik til bidraget "Aftenmaden på 'tablet' - et projekt om at nedsætte madspild". Bag projektet står Plejecenter Lindegården.

Endelig gik årets 3. plads til projektet "Herning som Danmarks Smart City". Bag projektet står afdelingen Genbrug og Affald, der har samarbejdet med virksomhederne WasteHERO og Zerocycle samt Herning Kommunes IT-afdeling.

Projektet eksperimenterer med sensorer i affaldscontainere, så veje-data bestemmer, hvornår en container skal tømmes.

- Og ikke nok med det. I er gået et skridt videre og har udnyttet disse data og den viden om private husstandes affald til at påvirke sorteringen i en ny retning. Det er en nyskabende idé, der skaber forventning om mere, sagde Eva Kanstrup.

Udover de tre priser i den åbne konkurrence, blev der i år også uddelt en ekstrapræmie på 20.000 kroner, som juryen alene tildelte.

Og det viste sig, at deltagerne bag årets 3. plads kunne hente endnu en check hos Eva Kanstrup. "Herning som Danmarks Smart City" løb nemlig også med ekstrapræmien for at have præsteret markant på temaerne "Udvikling eller udnyttelse af teknologi i hverdagen" og "Cirkulær Økonomi".

Det er sjette gang, konkurrencen afvikles, og projekterne bliver blandt andet bedømt på, om de skaber værdi for kommune og borgere.

Universitet og kommune vil skaffe ny viden med tæt samarbejde

14. januar 2019 - I dag underskrev Herning Kommune og Aarhus Universitet en samarbejdsaftale, der fremover vil sikre kommunen nødvendig viden og arbejdskraft - og universitetet en helt ny forskningsplatform

 

Mandag formiddag blev kuglepenne ført til papir, da Herning Kommune og Aarhus Universitet for første gang indgik en formel samarbejdsaftale.

Det var henholdsvis Hernings borgmester Lars Krarup og rektor på AU Brian Bech Nielsen, der skrev under på aftalen, som vil styrke vækst, innovation, samarbejde og uddannelsesmuligheder.

Rammeaftalen løber frem til 2021, hvor den bliver genforhandlet, og indebærer i første omgang at Herning Kommune og Aarhus Universitet nu formaliserer et i forvejen frugtbart partnerskab. Herning er i forvejen hjemsted for AUs Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og forskellige ingeniøruddannelser.

Den nye aftale handler blandt andet om afsøgning af muligheder for nye uddannelser, innovation, vækst og ny teknologi samt at styrke det gensidige kendskab og samarbejde.

- I Herning Kommune har vi en god og lang tradition for at skabe virksomhedsnære uddannelser, ikke mindst på AU Herning. Vi håber, at vi, i samarbejde med AU, kan udnytte den ekspertise til i endnu højere grad at sikre områdets virksomheder den helt rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt. Vi ved, at kvalificeret arbejdskraft bliver et helt afgørende konkurrenceparameter for de midtvestjyske virksomheder i årene fremover, og samarbejdet her kan være med til at sikre den arbejdskraft. Kort sagt bliver dette samarbejde til både glæde og gavn for såvel Herning Kommune som Aarhus Universitet, siger borgmester Lars Krarup.

Hos Aarhus Universitet ser man også frem til styrke samarbejdet:
- AU Herning gør det rigtig godt med at uddanne business- og ingeniørdimittender, og vi ser frem til at undersøge muligheden for at etablere flere uddannelser til gavn for erhvervslivet i hele Midt- og Vestjylland. Jeg ser også gode perspektiver i, at vi styrker samarbejdet helt konkret mellem de små og mellemstore virksomheder og universitetet i form af praktikophold og case competitions, som AU Herning allerede har en god tradition for, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Fakta om aftalen:

Samarbejdsaftalen beskriver de overordnede rammer for samarbejdet mellem kommunen og universitetet.

Aftalen suppleres af et tillæg, som gælder for to år ad gangen og kort beskriver et antal konkrete emner, der vil blive prioriteret de pågældende år på tværs af samarbejdsaftalens temaer.
Samarbejdet ledes af en styregruppe med to til tre personer fra hver organisation.