Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

Målgruppe

I Herning Kommune defineres veteraner i overensstemmelse med Danmarks officielle veteranpolitik som personer, der har været udsendt i mindst én international operation. Målgruppe er derfor tidligere udsendte soldater, sundhedspersonale, politibetjente og andre, som har været udsendt for Danmark til internationale operationer. De udsendte er ikke alene om at blive påvirket af en udsendelse. Ægtefæller og børn kan også blive påvirket før, under og efter udsendelsen, og Herning Kommunes indsats overfor veteraner omfatter både veteraner og deres pårørende.

Ifølge en opgørelse fra Veterancentret er der 629 veteraner i Herning Kommune og heraf er 249 i arbejde i forsvaret. Nedenfor fremgår til sammenligning opgørelsen over antal veteraner i de øvrige kommuner i Vestjylland samt hvor mange af disse der er i job inden for forsvaret. Når man medtager veteraner i civile jobs, er beskæftigelsen betydelig højere, hvilket fremgår af en undersøgelse foretaget af Forsvarets Veterancenter. Denne viser, at 90,4 procent veteraner er i arbejde.

Statistik - veteraner i Vestjylland
 Kommune Veteraner Veteraner ansat i Forsvaret Veteraner ansat i Forsvaret (%)
 Herning            629 249  40%
 Holstebro 793 403  51%
 Ikast-Brande 231 85  37%
 Lemvig 74 19  26%
 Ringkøbing-Skjern 212 47  22%
 Skive 486 266  55%
 Struer 136 43  32%

Kilde: Veterancentret (juni 2017)