Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

Anerkendelse af veteraner

Herning Kommune anerkender veteranerne for deres indsats og bidrager til en positiv fortælling om veteraner.

Dette sker med afholdelse af en årlig reception for veteraner i Herning Kommune i forbindelse med den nationale flagdag i september måned.