Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

Støtte til frivillig indsats for veteraner og deres pårørende

Herning Kommune støtter op omkring den frivillige indsats for veteraner og deres pårørende. Herning Kommune har i den henseende tildelt Veteran Café Holstebro § 18 midler (2.600 kr. i 2017 og 5.000 kr. i 2018).

Cafeen er et mødested for veteraner og deres pårørende med mulighed for at deltage i faglige såvel som sociale arrangementer. Cafeen har åbent hver anden onsdag.