Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

Indsats for veteraner og deres pårørende

Herning Kommune tager ansvar for en helhedsorienteret indsats overfor veteraner og deres pårørende. Indgangen for veteranen og deres pårørende er Beskæftigelsesafdelingen. I Herning Kommune møder vi i den henseende oftest veteraner, hvis vedkommende bliver syg og/eller står uden arbejde. Veteranerne kommer med andre ord ind i beskæftigelsesafdelingen som forsikret ledig, ledig uden ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, sygedagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. 

Beskæftigelsesmedarbejderen møder som udgangspunkt veteranen på samme vis som øvrige borgere i Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Dette indebærer, at der med udgangspunkt i veteranens situation gives råd og vejledning om kommunens tilbud, eksterne tilbud mv. og hvis relevant sammensættes en koordineret indsats, der kan bidrage til, at veteranen kan håndtere hverdagen i Danmark.

Herning Kommune har et tæt samarbejde med Veterancentret i Holstebro, der fungerer som én indgang på veteranområdet for veteraner og deres pårørende med særlige behov før, under og efter udsendelse. Veterancentret har som én indgang til veteranområdet mange samarbejdspartnere f.eks. Forsvaret, kommuner og jobcentre, de frivillige veteranforeninger og øvrige aktører på området. 

Veteraner, der er i forvejen er tilknyttet Veterancentret, har oftest en medarbejder fra Veterancentret med på første møde i Beskæftigelsesafdelingen. Dette understøtter et tæt samarbejde mellem veteranen, Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Veterancentret omkring en koordineret indsats for vedkommende. Såfremt en veteran ikke er tilknyttet Veterancentret, vejleder beskæftigelsesmedarbejderen veteranen om mulighederne i Veterancentret og støtter efter behov vedkommende i at tage kontakt til Veterancentret.

Udover rådgivning, vejledning og tæt samarbejde med Veterancentret tilbyder Social- og Beskæftigelsesafdelingen også en række indsatser, der henvender sig til borgere med problematikker, som typisk ses hos Veteraner. Her kan fremhæves følgende:

  • Psykoedukation
  • Mindfulness
  • Samtaler med psykiatrisk sygeplejerske

For pårørende tilbydes almen råd og vejledning hos Herning Kommune. Dette sker ved henvendelse i Integrations- og Beskæftigelsescentret. Derudover har pårørende samme indgange i Beskæftigelsesafdelingen som veteranen, hvis den pårørende står uden arbejde og/eller er sygemeldt.