Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

Veteranindsatsens fundament

Herning Kommunes indsats overfor veteraner og deres pårørende tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik fra 2016, som indeholder følgende fem grundsten: 

  1. Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
  2. Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
  3. Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
  4. Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og resurser.
  5. Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse.