Socialt frikort

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv.

Sådan fungerer det sociale frikort

Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet.

Du taler med din sagsbehandler i kommunen, og udfylder ansøgningen sammen med din sagsbehandler eller i Ydelsesafdelingen.

Du finder selv et job eller får hjælp fra Jobcentret.

Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.