Socialt frikort

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv.

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp, førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som f.eks. boligstøtte.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskyde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Der er ikke til krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.


Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i Lov om social service.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft en arbejdsindtægt over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

 


Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet.

Du taler med din sagsbehandler i kommunen, og udfylder ansøgningen sammen med din sagsbehandler eller i Ydelsesafdelingen.

Du finder selv et job eller får hjælp fra Jobcentret.

Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.


Du kan finde mere information på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Jobcentret eller Ydelsesafdelingen.


Kontaktinfo

Conny Olesen
Sagsbehandler
Tlf.: 96284155
Send e-mail til ey.soc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.