Revalidering

Revalidering kan hjælpe dig, hvis du har begrænset arbejdsevne. Det kan give dig mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 19.095 kr. (2020) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

 • er du over 30 år, får du 19.095 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 19.095 kr. (2020) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 15.355 kr. (2020) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.554 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.448 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 25 og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.594 kr. (2020) pr. måned 
 • er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 11.554 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 15.355 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 11.554 kr. (2020) pr. måned
 • er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 15.355 kr. (2020) pr. måned
 • hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 19.095 kr. (2020) pr. måned
 • din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr. pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Revalidering i højst fem år

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Indhold hentet fra borger.dk