Ressourceforløb

Her kan du læse om ressourceforløb.

Du skal stå til rådighed

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk