Ressourceforløb under jobafklaringsforløb

Læs mere om ressourceforløb

Hvor meget kan jeg få i ressourceforløbsydelse?

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 pct. og 50 pct. af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 pct., hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 pct., hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde
Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har indtægter i ressourceforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

Din ressourceforløbsydelse bliver sat ned med 30 pct. af lønindtægten, indtil din samlede lønindtægt inkl. pension udgør 14.686 kr. (2019), og med 55 pct. af lønindtægten derudover. Feriegodtgørelse efter ferieloven skal på samme måde som lønindtægter fratrækkes i ydelsen med henholdsvis 30 og 55 pct. når ferien med feriegodtgørelse holdes.

Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

Indhold hentet fra borger.dk