Ressourceforløb under jobafklaringsforløb

Læs mere om ressourceforløb

Du beholder ydelsen ved flytning, barsel og sygdom

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Indhold hentet fra borger.dk