Ressourceforløb under jobafklaringsforløb

Læs mere om ressourceforløb

Du skal stå til rådighed

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk