Økonomi i et fleksjob

Læs mere om din økonomi, hvis du er i fleksjob

Efter du er visiteret til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.
Ledighedsydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 16.380 kr. (2017) pr. måned, udbetales, hvis du på det tidspunkt, du blev godkendt til et fleksjob, men endnu ikke ansat, opfyldte en af disse betingelser:

 • du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
 • du modtager sygedagpenge
 • du deltager i revalidering efter "Min Plan"
 • du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du i stedet ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp:

 • Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere, dvs.  14.808 kr. (2017)
  Ikke-forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 11.143 kr. (2017).

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 11.143 kr. (2017), frem til du når folkepensionsalderen.

Indhold hentet fra borger.dk

Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, og modtager ledighedsydelse, eller som er ansat i fleksjob, og ønsker at holde ferie.

Du får:

Ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du er blevet visiteret til et fleksjob eller er ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

 • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
 • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
 • 5 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april
 • ret til 25 feriedage med ledighedsydelse i de følgende ferieår.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du får udbetalt samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse. Hvis du er ledig og dine feriepenge er mindre end ledighedsydelsen, kan du få ledighedsydelse under ferien, således at du tilsammen får udbetalt feriepenge og ledighedsydelse, der svarer til den ledighedsydelse, som du normalt får.

Du skal, i henhold til lovgivningen,
 • Give kommunen besked om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.
  Hvis du er ansat i et fleksjob, skal du give besked til kommunen om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse før feriens start. Hvis du er ledig og modtager ledighedsydelse skal du give kommunen besked senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.
 • afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.
 • Oplyse jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie.
Du kan:
 • højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
 • klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.
Indhold hentet fra borger.dk

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

 • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
 • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Sygedagpengegruppen
Tlf.: 96284240
Send e-mail

Telefontider: 
Mandag - onsdag: 10-14
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail