Fleksløntilskud - information ved strejke eller lockout

Ved en eventuel strejke eller lockout. Hvad sker der med mit fleksløntilskud.
  • Du kan kun få udbetalt flekslønstilskud for perioder hvor der også er en lønudbetaling fra arbejdsgiver.
  • Du kan ikke få udbetalt ledighedsydelse hvis du er ansat i fleksjob, og er omfattet af konflikt.
  • Ved lockout: Hvis du ikke er medlem af en fagforening der udbetaler konfliktunderstøttelse, kan man være berettiget til kontanthjælp, evt. med tilbagebetalingspligt.
  • For at være berettiget til kontanthjælp er det et krav at du ikke selv har formue eller midler til, at forsørge dig selv eller din familie. Har du en ægtefælle indgår dennes indtægter og eventuelle formue også i beregningen.
  • Kontanthjælpen optjenes fra første henvendelses dag. Du skal derfor være opmærksom på, at blive registreret i Jobcenteret fra første "ledighedsdag".  Kontanthjælpen beregnes månedsvis bagud ud fra månedens samlede indtægter. Du kan godt stadigvæk have en løn fra arbejdsgiveren og flekslønstilskud som overstiger kontanthjælpssatsen, som derfor ikke vil give et supplement.
  • Ved strejke: Hvis du ikke er medlem af en fagforening, bør du kontakte din arbejdsgiver for at undersøge, hvordan du er stillet og skal forholde dig..
  • Hvis du er medlem af en fagforening bør du kontakte din fagforening for at undersøge, hvordan du er stillet som fleksjobber, under en konflikt. Er du ikke medlem af en fagforening, bør du kontakte din arbejdsgiver.